Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Montaż obiektu prefabrykowanej latarni  oraz Roboty budowlane polegające budowie ścieżek i utwardzeń rekreacyjnych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, fontann itp., przebudowie ogrodzenia, montażu samoczyszczących toalet podłączonych do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, montażu urządzeń sportowych, budowie placu zabaw, budowie przepustów parkowych, przebudowie linii brzegowej istniejących stawów, budowie dojazdów, budowie wiat i pergoli, rozbudowie instalacji: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej na działce inwestora, oraz wykonanie nasadzeń i pielęgnacji zieleni pn:: „Zagospodarowanie terenu wokół Stawów Walczewskiego”

 

Dokonano analizy układu urbanistycznego istniejącego terenu o funkcji rekreacyjnej. Elementem dominującym jest ścieżka piesza wokół istniejących dwóch stawów. Stwierdzono konieczność dostosowania charakteru terenu poprzez maksymalne wykorzystanie istniejącej ścieżki, oraz podział na szlaki dla spacerowiczów, rowerzystów i miejsca wypoczynkowe. System komunikacji pieszej został rozbudowany o dodatkowy trakt przeznaczony dla aktywności urządzeń takich jak np. rowery, rolki. Przestrzeń wokół stawów została podzielona na dwie strefy o odmiennym charakterze: część zachodnia – zadrzewiona, jako teren spacerowy z wykorzystaniem terenu na plac zabaw; część wschodnia – z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren lokalizacji stref rekreacyjnych: plaża, boisko, siłownie terenowe itp.. Dzięki takiej kompozycji uzyskano klarowny podział na strefę ciszy, oraz strefę aktywności. Całość kompozycji zamyka centralny plac przy stawach przeznaczony do wodowania sprzętów wodnych. Do placu prowadzą utwardzone dojazdy i parking. Istniejące stawy zostały przeznaczone do zachowania w istniejącej formie, jako miejsce zieleni naturalistycznej z miejscem wyciszenia. Przestrzeń została zaprojektowana jest wielofunkcyjna przestrzeń spacerowo-rekreacyjna.

 

REWITALIZACJA TERENU STAWÓW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

AUTORZY:

Arch. Joanna Niećko

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Kalisz

Projekt: 2016/2017r. 

Realizacja: 2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION