Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zagospodarowanie terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli polegające na translokacji lub rekonstrukcji obiektów budownictwa ludowego oraz rozbudowie istniejącego skansenu wraz z infrastrukturą techniczną

 

Teren przeznaczony pod inwestycje jest położony na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, miasto Zielona Góra, jednostka ewidencyjna Ochla, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Teren jest użytkowany jako Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze. Na terenie znajdują się obiekty budownictwa ludowego o charakterze turystycznym, obiekty rekreacyjne, budynek biurowy ( Leśniczówka ) oraz budynki gospodarcze, pomocnicze, oraz inne budowle związane z funkcją terenu. Na terenie znajdują się przyłącza i sieci infrastuktury technicznej, oraz dojazdy i utwardzenia.

 

Zakres inwestycji:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu

Budowa wiaty rybackiej (Pz=119m2)

Budowa Chaty z Łężycy (Pz=97,35m2)

Budowa Spichlerza z Policka (Pz=288,55m2)

Budowa Stodoły z Lisowa (Pz=176,42m2+73,78m2=250,20m2)

Budowa Chaty olenderskiej z Sękowa (Pz=140,88m2)

Budowa Remizy strażackiej z Jezior (Pz=43,34m2)

Budowa Spichlerza z Malty (Pz=152,84m2)

Budowa Młyna wodnego z Sądowa (Pz=68,75m2)

- Realizacja pomostu rekreacyjnego

- Realizacja wiaty rekreacyjnej (Pz=25,80m2)

Budowa zaplecza biurowo gospodarczego z modernizacją infrastruktury przy istniejącym budynku „Leśniczówki” (Pz=2104,15m2)

- Budowa budynku magazynowo – biurowego (Pz=348,60m2)

- Remont budynku gospodarczego (Pz=96m2)

- Budowa budynku warsztatowego (Pz=96m2)

- Budowa zadaszenia łączącego remontowany budynek gospodarczy i projektowany budynek warsztatowy (Pz=50m2)

- Projektowane zadaszenie z podnoszonymi blatami (Pz=38m2)

- Wiata prezentacyjna (Pz=148m2)

REWITALIZACJA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE - OCHLI POPRZEZ REMONT ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĘ NOWYCH OBIEKTÓW 2015-2018r.

 

AUTOR:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Kalisz

Projekt: 2016-2017r. 

Realizacja: 2017-2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION