REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W MIECHOWIE 2015-2021

 

Dokonano analizy układu urbanistycznego istniejącego parku. Elementem dominującym jest oś komunikacji pieszej północ-południe. Stwierdzono konieczność podkreślenia charakteru parku poprzez maksymalne wykorzystanie istniejącej osi. System komunikacji pieszej został rozbudowany o dodatkowy trakt przeznaczony dla aktywności urządzeń takich jak np. rowery, rolki. Przestrzeń parku została podzielona na dwie strefy o odmiennym charakterze: część południowa – zadrzewiona, jako teren parkowy spacerowy z wykorzystaniem układu istniejących ścieżek; część północna – z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren lokalizacji stref rekreacyjnych: placów zabaw, boisk, siłowni terenowych. Dzięki takiej kompozycji uzyskano klarowny podział na strefę ciszy parkowej, oraz strefę aktywności. Całość kompozycji zamyka centralny plac z fontannami, do którego prowadzą osie komunikacji: północ-południe i wschód-zachód. Istniejący staw parkowy został przeznaczony do zachowania w istniejącej formie, jako miejsce zieleni naturalistycznej z miejscem wyciszenia. Park w Miechowie został zaprojektowany jest wielofunkcyjna przestrzeń spacerowo-rekreacyjna.

AUTORZY:

Arch. Joanna Niećko

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Miechów

Projekt: 2015/2017r. 

Realizacja: 2021r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION

 

Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE