Projekt polega na lokalizacji Geo-Parku w Radkowie Kłodzkim. Ideą założenia jest stworzenie unikalnego miejsca promującego krajobrazowy charakter miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem kamienia, jako wartości kulturowej oraz potencjału ekonomicznego regionu. Celem stworzenia Geo Parku jest promocja miejsca, zespolenie lokalnych inicjatyw promujących wartości kulturowe, stworzenie usystematyzowanej bazy dla Geo-turystyki w okolicy i regionie.

 

Teren jest zlokalizowany na działce nr 854/1 w pobliżu zalewu w Radkowie Kłodzkim. Teren nie zawiera naturalnych formacji skalnych wartych ekspozycji. Teren porośnięty jest przypadkową zielenią niską i wysoką, niestanowiącą wartości przyrodniczej. Teren wymaga pełnej rekultywacji.

Zlokalizowany przy granicy terenu kanał odpływowy od zbiornika wodnego, wymaga zachowania i zabezpieczenia, jako kanał zrzutu wody. Urządzenia melioracyjne muszą zostać dostosowane do skali rozwiązań projektowych w celu przeciwdziałania możliwości zalania terenu planowanego Geo Parku.

W związku z brakiem na terenie objętym projektem naturalnych formacji kamiennych mogących stanowić podstawę dla budowy Geo Parku w tradycyjnym rozumieniu, zdecydowano się na rozwiązanie alternatywne – stworzenie miejsca prezentacji najciekawszych wytworów skalnych w formie otwartego Muzeum. Niewielkie formacje skalne, głazy narzutowe, samorodki kamienne, będą prezentowane na wyznaczonym terenie ( odmiennie niż to ma miejsce w tradycyjnych Geo parkach, nie – w środowisku naturalnym ). Rodzaj prezentacji może zawierać elementy wystaw stałych i wystaw czasowych, a także prezentacji tematycznych.

REWITALIZACJA TERENU POPRZEZ BUDOWĘ MIKROGEOPARKU PRZY ZALEWIE W RADKOWIE KŁODZKIM 2018-2021

 

AUTORZY:

Arch. Joanna Niećko

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Radków Kłodzki

Projekt: 2014r. 

Realizacja: 2018r.-2021r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION

 

Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE