„ Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym, wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie wjazdu z przepustem drogowym, budowie utwardzenia pod dojazd i miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie zadaszonego miejsca na odpady stałe, budowie dołów chłonnych, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przyłącza wody i kanalizacji, WLZ gazu, oraz WLZ wodno-kanalizacyjnej, WLZ energetycznej, i instalacjami wewnętrznymi..”

 

Zabudowa: Wolnostojąca

Budynek Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób starszych

Budynek: dwukondygnacyjny ( poziom poddasza jest poziomem nieużytkowym )

Niepodpiwniczony

Na planie krzyża złożonego z dwóch przystających prostokątów

Nakryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 35st.

 

Funkcja: budynek użyteczności publicznej – Dom dziennego pobytu

Kategoria ppoż.:                                                                                                       ZLII

Długość:                                                                                                           48,10 m

Szerokość:                                                                                                        20,50 m

Wysokość do okapu:                                                                                           3,88 m

Wysokość do kalenicy:                                                                                        8,25 m

Wysokosc kondygnacji użytkowej:                                                                        3,20 m

Kąt nachylenia dachu:                                                                                               35o

Powierzchnia zabudowy:                                                                                675,01 m2

Powierzchnia kondygnacji użytkowej:                                                              546,01 m2

Powierzchnia tarasu zewnętrznego:                                                                215.65 m2

Powierzchnia poddasza nieużytkowego:                                                          465.30 m2

Kubatura:                                                                                                        4 058 m3

 

BUDOWA DOMU OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM 2017-2018

 

AUTORZY:

Arch. Joanna Niećko

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Gmina Białobrzegi

Projekt: 2016/2017r. 

Realizacja: 2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION

 

Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE