Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

CENTRUM PRZESIADKOWE W KOŻUCHOWIE 2017-2018

 

Przedmiotem inwestycji jest demontaż istniejącej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa wielostanowiskowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu polegającym na montażu prefabrykowanych wiat przystankowych, montażu prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej, przebudowie schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowie nawierzchni utwardzonej oraz montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, ławki), a także przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym wewnętrzną linią zasilającą energetyczną i wodnokanalizacyjną.

AUTORZY:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Kożuchów

Projekt: 2016/2017r. 

Realizacja: 2017/2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION