Rozbiórka budynku gospodarczego i Budowa budynku Świetlicy wiejskiej - Centrum Szkoleniowo-Ratowniczego we wsi Kociałkowa Górka wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na przebudowie wjazdu, budowie utwardzenia pod dojazd i miejsca parkingowe, budowie chodników, przeniesienia boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, montażu małej architektury oraz budowy i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej.

 

Budowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu:

 

Funkcja: budynek użyteczności publicznej – Świetlica wiejska

Kategoria ppoż.:                                                          ZLI, PM

Ilość użytkowników czasowych:                       max. 120 osób

Ilość użytkowników stałych:                                          0 osób

Długość:                                                                      29,28 m

Szerokość:                                                                  10,28 m

Wysokość do okapu:                                                    4,06 m

Wysokość do kalenicy:                                                 6,50 m

Kąt nachylenia dachu:                                                        25o

Powierzchnia zabudowy:                                        300,80 m2

Powierzchnia użytkowa:                                         254,40 m2

Kubatura:                                                                   1594 m3

 

 

 

BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNEGO ORAZ BAZY RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W GM. POBIEDZISKA

 

AUTOR:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Pobiedziska

Projekt: 2015r. 

Realizacja: 2016-2017r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION

 

Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE