Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Zaprojektowano:

- budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze

- budowa utwardzeń pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz chodniki

- budowa zadaszonych miejsc na odpady stałe

- montaż elementów małej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci teletechnicznej

- budowa WLZ sieci wodociągowej

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

 

Funkcja: 3xBudynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym

ok. 3000 m2

Kubatura brutto                   33 080,06 m3

 

ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KALISZU

 

AUTOR:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Kalisz

Projekt: 2016-2017r. 

Realizacja: 2017-2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION