Roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych i utwardzeń , montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, fontann itp., przebudowie wejścia do parku, schodów terenowych i rampy oraz ogrodzenia, montażu samoczyszczących toalet parkowych podłączonych do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, montażu urządzeń sportowych, budowie placu zabaw, budowie przepustów parkowych, remoncie i przebudowie  linii brzegowej istniejących stawów, remoncie i przebudowie dojazdów, budowie wiat i pergoli parkowych, rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, rozbudowie wewnętrznej instalacji w granicach działki : elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej na działce inwestora pn: „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie”

 

Dokonano analizy układu urbanistycznego istniejącego parku. Elementem dominującym jest oś komunikacji pieszej wschód-zachód. Stwierdzono konieczność podkreślenia charakteru parku poprzez maksymalne wykorzystanie istniejącej osi. System komunikacji pieszej został rozbudowany o dodatkowy trakt przeznaczony dla aktywności urządzeń takich jak np. rowery, rolki. Przestrzeń parku została podzielona na dwie strefy o odmiennym charakterze: część południowa – zadrzewiona, jako teren parkowy spacerowy z wykorzystaniem układu istniejących ścieżek; część północna – z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren lokalizacji stref rekreacyjnych: placów zabaw, boisk, siłowni terenowych. Dzięki takiej kompozycji uzyskano klarowny podział na strefę ciszy parkowej, oraz strefę aktywności. Całość kompozycji zamyka centralny plac ze stawami, do którego prowadzą osie komunikacji: północ-południe i wschód-zachód. Istniejący staw parkowy został przeznaczony do zachowania w istniejącej formie, jako miejsce zieleni naturalistycznej z miejscem wyciszenia. Park Solidarności w Grajewie została zaprojektowany jest wielofunkcyjna przestrzeń spacerowo-rekreacyjna.

 

BUDOWA PARKU SOLIDARNOŚCI W GRAJEWIE

DLA MIASTA GRAJEWO

 

Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

AUTOR:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Grajewo

Projekt: 2016r. 

Realizacja: 2018r.-2019r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION